Mazo servisu uzskaites un nomas sistēma

 

Mazo servisu uzskaites un nomas sistēma (MSUS)  ir izveidota ērtai pakalpojumu uzskaitei un apstrādei nelielos uzņēmumos. Tā nodrošina vienkāršu pieteikumu un klientu pievienošanu. Sistēmā ir iebūvēta vienkārša un saprotama CRM (customer relationship management – klientu attiecību pārvaldība) funkcionalitāte, noliktava, iespēja veidot pasūtījumus un iespēja piesaistīt iekārtām detaļas, lai remonta laikā izvēlētos pareizās. Servisa pieteikumos ir ērti ievadīt visu nepieciešamo informāciju (pasūtāmās detaļas, darba izmaksas, izmantotās detaļas, statusa un meistara informāciju, komunikāciju ar klientu), lai pieteikuma apstrāde noritētu veiksmīgi. Nomas modulis tiek patstāvīgi pilnveidots , lai apmierinātu klientu vajadzības. Sistēmā pieejams ērts sākuma panelis un atskaites, lai apskatītu reģistrētos pieteikumus un pārraudzītu to izpildi.

Sistēmu iespējams papildināt un pārveidot pēc jūsu vajadzībām.

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par Mazo servisu uzskaites sistēmas izstrādes un ieviešanas iespējām Jūsu uzņēmumā, sazinieties ar mums.

MSUS iespējas


Administrēšana

 • Lietotāju lomas (vadītājs, servisa meistars u.c.)
 • Izvēļņu definēšana konkrētiem lietotājiem vai lietotāju grupām
 • Lietotāju struktūrvienību (servisu) definēšana ar tiesībām
 • Lietotāju darbības aktivitāte
 • Sākuma panelis (dashboard) ar aktuālo informāciju
 • Iekšējā sarakste starp sistēmas lietotājiem
 • Ražotāju marku un modeļu klasifikators
 • Programmas uzstādījumi

Klienti

 • Fizisku un juridisku klientu pievienošana
 • Iespēja pievienot un apskatīt kontaktinformāciju par klientiem, klientiem piesaistītās personas, servisa pieteikumus, nomas līgumus un iekārtas
 • Iespēja pievienot aktivitātes klientiem – piezīmi, tikšanos, zvanu vai atgādinājumu

Servisa pieteikumu pievienošana un apstrāde

 • Servisa pieteikumu pievienošana un labošana
 • Pieteikuma izdruka
 • Iespēja pieteikumu izveidot gan juridiskai, gan fiziskai personai
 • Klasificēta iekārtu ievade, iekārtu meklēšana pēc klienta
 • Remontdarbu cenu izmaiņu vēsture
 • Servisa pieteikumu statusu maiņas vēsture
 • Attēlu pievienošana
 • Ziņu sūtīšana klientiem servisa pieteikuma statusa maiņas gadījumā
 • Nosūtīto ziņu vēsture
 • Vienību pievienošana no noliktavas, iespēja atfiltrēt detaļas servisa pieteikuma iekārtai
 • Iespēja pievienot aktivitātes – piezīmi, tikšanos, zvanu vai atgādinājumu
 • Iekārtu reģistrs
 • Pasūtījumu izveide

Noliktava, detaļas, pasūtījumi

 • Detaļu grupu izveide
 • Detaļu ievade
 • Detaļu pievienošana noliktavai pēc iegādes datuma
 • Iespēja servisa pieteikumam pievienot detaļu pēc iepirkuma datuma un cenas
 • Pārdošanas cenas norādīšana
 • Automātiska noliktavas atlikuma pārrēķināšana pēc detaļas pievienošanas vai dzēšanas no servisa pieteikuma
 • Detaļu piesaiste citai detaļai vai iekārtai
 • Pasūtījumi

Noma

 • Nomas iekārtu reģistrs
 • Nomas iekārtu rekomendētās cenas
 • Nomas līgumu reģistrs
 • Maksājumu par nomas līgumu pārvaldīšana
 • Nomas modulis, kas paredzēts biroja tehnikas nomām
 • Tālruņa aplikācija biroja tehnikas skaitītāju ikmēneša ievadīšanai

Klientu portāls

 • Informācija par remonta statusu

Atskaites un pārskati

 • Servisa pieteikumu atskaite
 • Noliktavas atskaite
 • Nomas atskaite
 • Grupētās atskaites (servisa pieteikumu kopsavilkums, servisa pieteikumi servisos, Nauda pa meistariem par darbu pēc pieteikuma pāriešanas datuma statusā ‘Gatavs’, Servisa pieteikumi pa dienām servisos, Noliktavas preču grupu summas pa meistariem pēc preču grupu pievienošanas datuma)

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par Mazo servisu uzskaites sistēmas izstrādes un ieviešanas iespējām Jūsu uzņēmumā, sazinieties ar mums.